Persbericht: Sluit een pact met Damn Food Waste tegen voedselverspilling

Damn Food Waste – Museumplein Amsterdam van 12:00 – tot 16:00, op zaterdag 29 juni 2013

Op 29 juni 2013 zorgt Damn Food Waste voor een spectaculaire lunch voor 5000 mensen op het Museumplein. De lunch is volledig gemaakt van vers voedsel dat om verschillende redenen niet op ons bord belandt. Om voedselverspilling in de hele keten aan te pakken, roepen wij consumenten, bedrijven en politici op om een pact met ons te sluiten. Ga naar http://www.damnfoodwaste.com, onderteken ‘Het Pact’ en maak je samen met ons sterk in de strijd tegen voedselverspilling.

Nederlandse consumenten gooien om allerlei verschillende redenen voedsel weg waardoor er voor ongeveer 2,4 miljard euro aan voedsel in de vuilnisbak belandt. Zo plant de consument te weinig wat hij eet en koopt daardoor te veel in. Ook blijkt de consument de ‘Tenminste Houdbaar Tot’ datum erg nauw te nemen en niet het verschil met ‘Te Gebruiken Tot’ te weten. Vooral droge en geconserveerde producten zijn vaak lang na de houdbaarheidsdatum nog goed. Voor deze producten met THT-datum geldt: Gebruik je zintuigen!

Gelukkig kunnen we heel makkelijk actie ondernemen om voedselverspilling tegen te gaan: op onze website kan iedereen een pact met ons sluiten. Door ‘Het Pact’ te ondertekenen beloof je minder voedsel te verspillen en roep je bedrijven op hetzelfde te doen. Een eenvoudige eerste stap in de strijd tegen voedselverspilling.

In veel horecabedrijven, supermarkten en winkels verdwijnt er eten in de afvalbak daarom moet voedselverspilling aangepakt worden in de hele keten. Wij roepen bedrijven op om in het komende jaar concrete stappen te zetten om de verspilling aan te pakken. De grootste en belangrijkste stap is om verspilling zo veel mogelijk te voorkomen. Als er toch eten overblijft kunnen bedrijven nadenken hoe dit voedsel nog zo goed mogelijk kan worden ingezet. Bijvoorbeeld door de hulp van de voedselbank in te schakelen. We vragen daarom ook bedrijven en boeren Het Pact voor bedrijven op onze website te ondertekenen.

Om heel Nederland bewust te maken van hoeveel we per jaar weggooien vraagt Damn Food Waste ook politici te helpen om voedselverspilling hoog op de politieke agenda te houden. We vragen hen te zorgen voor goede maatregels en wetgeving waardoor er zo min mogelijk voedsel wordt verspild. Ook politici kunnen Het Pact op onze website ondertekenen.

Ook Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, onderschrijft het probleem van voedselverspilling en zal de 29e aanwezig zijn bij Damn Food Waste. Net als de Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisatie. De Nederlandse boeren vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de waarde van voedsel en LTO is de 29e aanwezig met het Taste Station.

Damn Food Waste is een initiatief van: Food Guerrilla (NCDO), Voedingscentrum, Youth Food Movement, Wageningen UR, Natuur en Milieu en Feeding the 5000/EU Fusions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s